New Material Award

Ontwerp is mede verantwoordelijk voor een overschot aan producten in ons leven, maar kan ook een mogelijke oplossing bieden. Hoe kunnen duurzame materialen ons helpen een duurzame toekomst te creëren? En wat maakt een product duurzaam?

Dit jaar staat de Dutch Design Week Sustainable Products Talk(show) in het teken van glas. Het onderwerp wordt bekeken vanuit zowel materiaal-, product- als gebruikersperspectief. We nodigen je uit voor een Tv show waarbij we in de wereld van glas duiken, de levensduur, het steeds schaarser wordende bestandsdeel zand en onze relatie ermee. Glas wordt dan wel geadviseerd als verantwoord alternatief voor plastic, maar hoe duurzaam is glas eigenlijk?

We hebben de hele dag door met glas te maken. Van de eerste zonnestralen die in ons huis vallen, het glas water dat we drinken, de schermen van onze telefoons, tot de fles wijn tijdens het eten. Hoe ziet de industrie van glas eruit, en hoe worden deze enorme volumes glas geproduceerd? Weten we genoeg over de levensduur en de mogelijkheden van hergebruik? 

Kijk op 25 oktober live vanaf 17:00 via ddw.nl.

Gasten

Annemartine van Kesteren

Conservator Design en Stadscollectie bij Museum Boijmans Van Beuningen

Annemartine van Kesteren is curator, ontwerpconsultant en schrijver in Rotterdam. Ze maakt deel uit van de curatorenteam bij Museum Boijmans Van Beuningen waar ze verantwoordelijk is voor de collectie van het hedendaagse design en het programma 'Design in Boijmans': een programma dat de focus op design actualiseert. Recente tentoonstellingen zijn Change the System en Boijmans-Ahoy, een drive thru museum.

 

Ze is opgeleid als Industrial Design engineer en werkte enkele jaren voor het wereldwijde strategische ontwerpteam van Philips Design en ontwikkelde nieuwe producten en creatieve strategieën voor verschillende klanten in Europa, Azië en Amerika. Als museumconservator voor hedendaags design heeft ze een ervaring opgedaan in het identificeren van creatieve en artistieke uitmuntendheid. Ze is evenzeer gefascineerd door de culturele rijkdom van het verleden en de ingebedde kennis van de ambachtelijke traditie, als de artistieke expressie van avant-gardistische trends.

Christoph Dichmann & Elissa Brunato

Design researchers and exhibiting at GEODESIGN: SAND

Elissa Brunato en Christoph Dichmann zijn twee kritische ontwerpers gevestigd in Londen.

 

Hun gezamenlijke praktijk is gebaseerd op onderzoek op het gebied van ecologie, duurzaamheid en het menselijk sensorium. Het duo onderzoekt de relaties tussen materiële hulpbronnen en goederenlevenscycli, beschaving en opkomende ecosystemen, collectieve denkbeeldige en individuele perceptie, waarbij ze zowel de notie van normaliteit als van duurzaamheid aan de orde stellen. Hun toekomstgerichte ontwerpbenadering is gebaseerd op interdisciplinaire facilitering, participatieve onderzoeksmethodologieën, kwalitatieve expertinterviews en kwantitatieve gegevensverzameling. 

 

In hun installatie 'Float' zetten ze hun onderzoek naar de parameters van de huidige vlakglasindustrie uiteen en bespreken ze de noodzaak om onze toenemende vraag naar het niet-hernieuwbare zand te reguleren. De discussiepunten komen voort uit interviews met deskundigen uit alle sectoren die met zand te maken hebben en die spreken over het gebruik van glas en de bredere sociale en geologische impact ervan. In dit gesprek wordt de nadruk gelegd op de complexiteit van een wereldwijd lokaal systeem en wordt getracht de toekomstige omgang met floatglas en zijn kernbestanddeel, zand, te onderzoeken. 

Faidra Oikonomopoulou & Telesilla Bristogianni

Founders of Re3 Glass, TU Delft

Faidra Oikonomopoulou en Telesilla Bristogianni zijn beide in 2014 toegetreden tot de TU Delft als PhD/onderzoekers die zich richten op structurele toepassingen van gegoten glas. Zij zijn beiden in het bezit van een diploma van Architect Engineer (NTUA) en een Masterdiploma in Bouwtechniek (TU Delft). 

 

Faidra en Telesilla waren nauw betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van het door MVRDV ontworpen verlijmde gietglasblokkensysteem voor de gevel van de Crystal Houses in Amsterdam. Samen begeleidden zij als kwaliteitscontroleurs de gehele bouw van de Crystal Houses-gevel en bouwden zelfs samen met de bemanning de eerste 1,5 meter van de glaswand. Voor hun werk in de Crystal Houses hebben de twee onderzoekers meerdere prijzen ontvangen, waaronder de Innovation Award 2016 van de Society of Façade Engineers en de Talent met Toekomst Bouwprijs 2017. Met dit project ontdekten ze de architectonische mogelijkheden van gegoten glas, maar zagen ze ook de technische uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zo ontstond het idee van Re3 Glass; een systeem van gerecycled gietglas. Het project werd bekroond met twee 4TU.Bouw Lighthouse subsidies (2016, 2017), genomineerd voor de New Material Award 2018 en de STARTS-prijs 2020, en tentoongesteld op Venice Design 2018, Dutch Design Week 2018, Milan Design Week 2019 & Vitra Schaudepot. 

 

Voor hun werk over de structurele mogelijkheden van gegoten glas zijn Telesilla en Faidra uitgenodigd lezingen en workshops gegeven bij verschillende instellingen, universiteiten en bedrijven in Europa en de VS, en hebben ze talrijke wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. De twee onderzoekers zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling en prototyping van gegoten glazen gevels en constructies zoals de Glass Vault van SOM & Princeton University en de Kuala Lumpur Bvlgari gevel ontworpen door MVRDV (eerste onderzoeksfase). Faidra verdedigde haar proefschrift met succes met de titel 'Unveiling the third dimension of glass' in 2019, waar ze nieuwe bouwsystemen met gegoten glas introduceerde. Naar verwachting zal Telesilla haar proefschrift in 2020 afronden, over de kracht van gerecycled gegoten glas.

Inge Oskam

Lector Circulair ontwerpen en ondernemen, Hogeschool van Amsterdam

Inge Oskam (1970) is hoogleraar circulair ontwerpen en ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze behaalde haar masterdiploma aan de TU Delft aan de faculteit Industrial Design Engineering in 1994 en promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit op collaborative business modelling for sustainability. Ze is medeverantwoordelijk voor het Centre of Expertise Urban Technology en is daarnaast lid van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation van de HvA. Ze is de drijvende kracht achter het onderzoeksthema Circulaire Transitie.

 

Inge geeft leiding aan een onderzoeksgroep bestaande uit promovendi, designonderzoekers en onderzoeksassistenten met expertise op het gebied van circulair ontwerp, digitale productietechnologie, systeemengineering, duurzame bedrijfsmodellering en impact assessment. Met behulp van een ontwerpende benadering is hun gemeenschappelijke doel het bevorderen van de kennis rond circulair productontwerp en business model strategieën en systeemontwerp voor het sluiten van stedelijke materiaalkringlopen.

 

Recente design onderzoeksprojecten hebben betrekking op de herbestemming van stedelijk textiel- en kunststofafval in stedelijke toepassingen, de toepassing van lokale verwerking van organisch huishoudelijk afval en de ontwikkeling van methoden voor resource-driven en collaboratieve bedrijfsmodellering. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met gemeenten, afvalbedrijven, MKB- en startende bedrijven uit de productie en creatieve industrie en kennisinstellingen. De resultaten ervan hebben geleid tot een grote kennisbasis die is vastgelegd in instrumenten en methoden, prototypes en tentoonstellingen, professionele toepassingen en wetenschappelijke papers.

Lonny van Ryswyck

Co-founder Atelier NL

Met continu onderzoek en ontwerp plaveit Atelier NL al jaren de weg voor een es- sentiële dialoog over productiemethoden op het kruispunt van design en weten- schap. Omdat de hedendaagse industrie ‘wilde’ grondstoffen nu nog als ‘onzuiver’ beschouwt, gebruikt deze louter pure bronnen voor de vervaardiging van keramiek en glas. Maar die bronnen worden schaars. Met hart voor toekomstige duurzaam- heid verdiept Atelier NL zich daarom in aloude methodes van werken met ruwe grondstoffen, in de hoop de bestaande kennis en huidige technologie te kunnen la- ten samensmelten. Doel: een toekomst waarin een bewustere, meer gebalanceerde productiewijze gemeengoed is. 

Oscar Verheijen

Segment Leader Training and R&D, at CelSian Glass & Solar B.V.

In 1995 behaalde Oscar Verheijen zijn masterdiploma Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna heeft hij 12 jaar bij de TNO-Glasgroep gewerkt in verschillende functies en zich toegelegd op glastechnologie, ovensimulaties en controle. Vanaf 2008 was Oscar binnen TNO verantwoordelijk voor de zakelijke ontwikkeling van duurzame technologieën, waaronder technologieën voor biomassaconversie, CO2-afvang en -gebruik en zonne-energie. In september 2013 is Oscar in dienst getreden bij CelSian en is nu actief als consultant en business development manager van CelSian's activiteiten op het gebied van R&D, training en laboratoriumdiensten. Daarnaast is Oscar lid van de Advisory Board van GlassTrend, een internationaal platform van meer dan 50 glasproducerende bedrijven en leveranciers aan de glasindustrie die samenwerken aan pre-competitief onderzoek & ontwikkeling en het delen van state-of-the-art knowhow over de belangrijkste uitdagingen van de glasindustrie, waaronder CO2-reductie en procesautomatisering (industrie 4.0).

Shay Kreuger

Moderator

Shayveca Kreuger, beter bekend als Shay, ken je van de radio, de televisie of het podium. Van 2007 tot en met 2018 werkte ze bij FunX, van waaruit ze zich ontwikkelde tot méér dan alleen een graag gehoorde DJ. In de loop der jaren groeide ze uit tot een allround host, interviewer en mediamaker. Van conceptontwikkeling tot productie en presentatie: Shay koppelt bakken ervaring aan een creatieve, frisse kijk op relevante thema’s.


Als producer én medepresentator van de populaire radioshow Fresh’n Up (later Morad & Shay) op FunX, maakte Shay haar eerste meters in het medialandschap. Op die reis presenteerde ze op North Sea Jazz, interviewde ze bekende mensen van Diederik Jekel tot Quincy Jones, was ze reporter voor 2Doc op het IDFA en voor Baas Raymann op NPO1 sprak ze over speaking and working dreams into existence op TedX en vertrok ze naar Kenia voor Serious Request. In haar werk heeft Shay zich altijd bezig gehouden met grote én alledaagse vraagstukken. Van het uitdiepen van algemene topics tot het inspringen op de actualiteit: haar portfolio bestaat ondertussen uit een bijzondere mix van crossmediale items. Dan weer scherp en urgent, dan weer licht en luchtig; Shay zoekt en vindt bijzondere verhalen. Ze draagt kennis over op een laagdrempelige, aanstekelijke manier: infotainment, in goed Nederlands!


Bij het Nieuwe Instituut is Shay onderdeel van het team achter For The Record, een onderzoeksproject naar hedendaagse videocultuur. Op de Hogeschool Rotterdam is ze studieloopbaancoach en deeltijddocent Ondernemen. Natúúrlijk hangt ze óók nog altijd in de ether; sinds 2017 op NPO Radio 2, ondertussen met haar programma SHAY!.

 

New Material Award

De New Material Award is een samenwerking tussen Fonds Kwadraat, Stichting DOEN en Het Nieuwe Instituut. De award is in het leven geroepen om meer aandacht te vestigen op materiaalontwikkeling en -vernieuwing, een aspect van ontwerp dat zich steeds sterker ontwikkelde maar buiten het blikveld van de professional bleef. In de afgelopen 10 jaar heeft het vraagstuk van materiaalontwikkeling zich van relatief klein onderwerp binnen ontwerponderzoek ontwikkeld tot een belangrijk, sterker nog fundamenteel gegeven, ondermeer in relatie tot duurzaamheid en technologische innovatie. 

datum
25/10/2020
tijd
17:00 – 18:00
taal
Engels