New Material Award
Scroll en ontdek New Material Award

Publicatie

Bij het slotevenement van tien jaar New Material Award werd onder meer de publicatie New Material Award 2009-2018 gepresenteerd. Het boek, samengesteld, geschreven en ingeleid door Gert Staal, Simone de Waart en Maia Kenney, biedt onder meer een overzicht van alle 117 inzendingen die gedurende het bestaan van de prijs zijn ingediend. Het is een dwarsdoorsnede van alle disciplines, thema’s, vraagstukken, werkwijzen en processen die in een decennium aan materiaalonderzoek zijn aangestipt. Met een aantal ontwerpers is een langer interview opgenomen.

Uit de flaptekst: “Vanuit een onafhankelijke positie zijn ontwerpers in staat om de ingesleten logica van industriële productieprocessen te bevragen en materiaalgebruik en afvalstromen te heroverwegen. Soms zijn hun vragen ongemakkelijk en confronterend; vaak leiden ze tot provocerende en vernieuwende tegenvoorstellen; en bijna altijd wekken ze een groter bewustzijn van de gevolgen van ons handelen.”

Website

De website van de New Material Award is met het besluit om de prijs niet langer uit te reiken getransformeerd tot een naslagwerk voor de rijkdom aan vondsten en inzichten van de voorgaande jaren. Er zijn interviews te vinden die ook in het het boek zijn afgedrukt, er zijn verwijzingen naar de vier afleveringen van de podcast New Material en alle voorstellen zijn er volgens steekwoorden als 'glas', 'vakmanschap', 'herstel' of 'Social Design' te doorzoeken. Elke inzending is voorzien van beeldmateriaal en een korte omschrijving.