New Material Award
Scroll en ontdek New Material Award

Missie New Material Award geslaagd

In de afgelopen 10 jaar heeft het vraagstuk van materiaalontwikkeling en -vernieuwing zich van relatief klein onderwerp binnen ontwerponderzoek ontwikkeld tot een belangrijk, sterker nog fundamenteel gegeven, ondermeer in relatie tot duurzaamheid en technologische innovatie. Toen Fonds Kwadraat, Stichting DOEN en Het Nieuwe Instituut in 2014 hun krachten bundelden, was er nog maar nauwelijks sprake van enige professionele en publieke erkenning van het belang ervan. Nu dit belang breed gedragen is, is de stimulerende kracht van een Award niet langer noodzakelijk. Om die reden hebben Fonds Kwadraat, Stichting DOEN en Het Nieuwe Instituut besloten te stoppen met de prijs in deze vorm.

De afronding van de Award is een uitgelezen moment om de prestaties van alle deelnemers te eren en het blijvende belang van materiaalinnovatie te onderstrepen. Vanaf het najaar van 2020 worden dan ook enkele (internationale) bijeenkomsten en presentaties georganiseerd met als inzet het fijnvertakte en internationale netwerk,dat afgelopen jaren is opgebouwd, blijvend te verbinden. Tevens is het de ambitie de feitelijke innovaties waar de award toe heeft aangezet, zichtbaar en toegankelijk te houden.

De New Material Award is een initiatief van het Materiaalfonds (sinds 2015 Fonds Kwadraat) en Stichting DOEN in 2009 om meer aandacht te vestigen op een aspect van ontwerp dat zich steeds sterker ontwikkelde maar buiten het blikveld van de professional bleef. Het Nieuwe Instituut is in 2014 partner geworden waarmee meer aandacht is ontstaan voor het publieke gesprek, de fysieke presentatie zowel in nationaal als internationaal verband en voor de ontwikkeling van een internationaal materialennetwerk. Met de uitbreiding van mogelijkheden voor rentevrije leningen bij Fonds Kwadraat en de aansluiting bij het duurzame ondernemersnetwerk van Stichting DOEN, waardoor o.a. een ondernemende component van het ontwerperschap kon worden aangesproken, is het gemeenschappelijke doel bereikt; maatschappelijke aandacht en waardering voor het brede perspectief van de ontwikkeling en toepassing van duurzaam materiaal.